O GENERALI GALERIJI


Pomemben del kulturnega in socialnega razvoja družbe predstavlja tudi likovna umetnost, ki dolgoročno predstavlja odsev kulture naroda.

Kot del družbeno odgovornega poslovanja negujemo slovensko in tujo likovno dediščino ter podpiramo njeno ustvarjanje.
Bogata zbirka umetniških del GENERALI zavarovalnice, zbrana v Generali galeriji, je nastala na prelomu let 2007/2008 na pobudo Matjaža Gantarja, idejnega očeta in soustvarjalca zbirke.

Poudarek zbirke je na moderni likovni umetnosti, ki jo dopolnjuje tudi nekaj kiparskih del.

Zbrana dela so bila najprej namenjena opremljanju poslovnih prostorov družbe, kasneje pa je zbirka prerasla zastavljene okvire. Za zbirko več kot tisoč del skrbi kustosinja Petra Bizilj Silva.

Kustosinja o zbirki

Nastanek likovne zbirke GENERALI zavarovalnice sega v leti 2007/2008. Zbirka, ki jo je zasnoval Matjaž Gantar, odraža v prvi vrsti pomen za družbo in njene zaposlene, saj je bila že od začetka namenjena opremi poslovnih prostorov. Danes se, z različnimi tematskimi razstavami v Generali galeriji, njen pomen širi.

Ob ustanovitvi je imel svetovalno vlogo pri nastajanju zbirke kustos mag. Pavel Toplak, ki je zaslužen za zbirko Keleia in pomembno zbirko grafik Božidarja Jakca ter ostalih sodobnih avtorjev. Izbor umetniških del je bil namenjen vsebinskim dopolnitvam obstoječih zbirk in je predstavljal družbeno odgovornost pri podpori likovne umetnosti. Mag. Pavel Toplak je zbirko umetniških del vodil in urejal do leta 2011.
Zbirka se je od začetkov pa do danes oblikovala iz več delov.

Več kot 245 likovnih, zlasti slikarskih del predstavljajo dela zbirke ustanove Keleia, ki je leta 2008 postala last družbe.

Med avtorji je precejšen del tujih slikarjev, saj je vodja zbirke, slikar Matjaž Gruden, sodeloval tudi s tujimi institucijami.

Leta 2010 je zbirka postala bogatejša še za prva donatorska dela. Pomemben del sestavljajo tudi grafična dela, med njimi velja omeniti t. i. Jakčevo grafično mapo, ki šteje več kot 230 grafičnih listov, med njimi tudi nekaj del tujih umetnikov.

Poudarek zbirke je na moderni umetnosti, kjer so nekateri avtorji zastopani tudi z več deli: Bard Iucundus, Luiza Margan in skupina Irwin. Med tujimi slikarji največ del pripada Škotu Tommyju Lydonu in Armencu Ašotu Bajanduru. Med tujimi umetniki naj še omenim angleško umetnico mlajše generacije Harriet Bell.

Slikarska dela so v zbirki zastopana v večjem številu. Vendar se zbirka ponaša tudi z deli pomembnih slovenskih kiparjev, kot so: France Rotar, brata Drago in Dušan Tršar, če jih omenim le nekaj, do mlajših, kot sta Sašo Sedlaček in Tomaž Furlan.

Naša želja za prihodnost je, da bi bili poleg slovenskih v večjem številu zastopani tudi tuji umetniki mlajše generacije, ki so prisotni v srednjeevropskem prostoru.

Petra Bizilj Silva,
kustosinja zbirke GENERALI zavarovalnice

OGLEJTE SI

Umetniška dela

Vpetost v okolje

GENERALI zavarovalnica podpira različne družbeno odgovorne projekte, pobude in akcije nacionalnega pomena ter regijske in lokalne prireditve z donacijami in sponzorstvi, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja.

Prednostno podpiramo projekte na področju zdravstva, športa, kulture oziroma ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izobraževanja in preventive, predvsem na področju ohranjanja zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Koncept družbene odgovornosti

Z uspešno integracijo družbeno odgovornega koncepta v poslovanje zavarovalnica GENERALI gradi konkurenčno prednost, ugled in zaupanje javnosti, kar vpliva na celotno uspešnost poslovanja.

V GENERALI zavarovalnici delujemo v skladu s svojim poslanstvom in želimo kot družbeno odgovorno podjetje po najboljših močeh prispevati k širšemu razvoju skupnosti, kjer delujemo, svojim zaposlenim zagotoviti čim boljše delovno okolje, povečati njihovo zadovoljstvo pri delu ter ustvarjati varno prihodnost za svoje zavarovance.

KJE SE NAHAJAMO

Kontakt