Pretekla razstava

Irwin: Iz kolekcije Matjaža Gantarja in Adriatica Slovenice

10. 06. 2018

Tokratna razstava zajema dela skupine Irwin, ki so v lasti družbe Adriatic Slovenica in družine Gantar. Za nastanek zbirke, v katero omenjena dela sodijo, je bil zaslužen idejni vodja galerije Matjaž Gantar. Začetek likovne zbirke Adriatica Slovenice sega v leti 2007 in 2008, prvi nakupi del skupine Irwin pa v leto 2008. Šlo je za načrtno in sistemsko zbiranje del ter dopolnjevanje zbirke z vsakoletnimi nakupi.

Na razstavi je predstavljenih devetnajst del iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, ki sicer krasijo pisarne, hodnike in sejne sobe družbe ter niso skrite v depojih, kakor je to običajno za večino del iz zbirk galerij in muzejev. Nekatera dela iz zbirke Adriatic Slovenica so bila že razstavljena, in sicer na razstavi Neue Slowenische Kunst (NSK), naslovljeni Od Kapitala do kapitala, razstavi Moderne galerije, ki je potovala od Ljubljane do Moskve in Madrida (Conditions of Art – Ideology (Ideologija), 1985, Natura Morta (zbirka Was is Kunst), 1987, Odrti vol (Veliki voz), 1987, Mladinske delovne akcije, 1987, Elektrifikacija, 1988).

S to razstavo želimo v AS Galeriji predstaviti vsa naša umetniška dela skupine Irwin na enem mestu in jih postaviti na ogled javnosti. Lahko bi rekli, da ta dela, katerih jedro sestavljajo slike, predstavljajo tudi ponos omenjene zbirke.

Ob ustanovitvi si je skupina nadela ime Rrose Irwin Sélavy, ki ga je pozneje, natančneje leta 1984, skrajšala v Irwin. V svojih delih uporabljajo najrazličnejše tehnike in sloge. Vanje aplicirajo motive socialističnega realizma, umetnosti tretjega rajha, elemente evropskih avantgardnih gibanj, npr. italijanskega futurizma in sovjetskega konstruktivizma. Poudarjajo slovensko motiviko in tradicijo 19. in 20. stoletja ter tudi motiviko značilno za NSK. Njihove razstave so pravi multimedijski nastopi.

V delu Troedinstvo (Trinity) iz leta 1986 najdemo vse te motive (Marija, križ, jelenovo rogovje, zobato kolo …). Slika je sestavljena iz treh sklopov – barve, iluzije in simboli. Za slike skupine je značilno tudi, da so okvirji njihov sestavni del oziroma je slika vpeta v masivni okvir.

Delo Mladinske delovne akcije (1987) odslikava čas in prostor, v katerem je nastalo. Slika sega v prvo fazo skupine Irwin in izhaja iz plakata za Mladinske delovne akcije leta 1985. Moška glava je po kipu nemškega kiparja Arna Breckerja, ženska figura je referenca na ruski konstruktivizem, v ozadju pa je originalna grafika Janeza Kneza, očeta Dejana Kneza, ustanovitelja Laibacha.

Skupina Irwin v svojih projektih opozarja na prepletenost umetnosti in družbe. Umetnost ni nikoli zunaj družbe, ampak je vedno vpeta v antagonizme družbenih sil. Delo iz serije Rdeči revirji iz leta 1984 se osredinja na delavsko ikonografijo socialističnega realizma. Rdeči revirji so metafora zasavske doline. Mesto Trbovlje ima simbolni pomen, opozarja na tradicijo delavskega in protifašističnega boja. V 20. letih prejšnjega stoletja je bila zasavska regija prizorišče političnih spopadov med fašističnimi in komunističnimi skupinami. Predloga za ta dela so bili lesorezi, ki jih je od leta 1950 izdeloval umetnik Janez Knez.

Delo Elektrifikacija iz leta 1988 sodi v serijo slik, ki jih je spodbudila monumentalna, lahko rečemo kar kultna umetnina Rdeči reviji iz leta 1987. V obrisih naslikani Lenin stoji za govorniškim pultom pod trboveljsko cementarno, ki se prikazuje iz grudaste površine premoga.

Skupina v svojih delih uporablja likovne citate iz preteklosti in jih poveže v nov kontekst. Podobe dobijo pomen šele takrat, ko so postavljene v kontekst. Če jim spremenimo kontekst, se spremeni tudi njihov pomen.

Serija Was ist Kunst je eden najpomembnejših projektov iz 80. let skupine Irwin in se nanaša na skupino Laibach. Slike vsebujejo arhetipske motive Laibacha, socrealistične motive, citate iz slovenskega modernizma 60. let. Motivi, ki se v njihovih delih stalno pojavljajo, so: podobe orla, jelena, bobnarčka, metalca, kofetarica, sejalec (Groharjev), romantična krajina, križ, Malevič med obema vojnama, ki se nanaša na Malevičev suprematistični črni križ med dvema realističnima podobama, podobe Lenina, Marxa, Tita …

Projekt Slovenske Atene (1987) je obravnaval slovensko umetnost in kulturo, kamor uvrščamo delo Slovenske Atene (Atene II) iz leta 1988. V ciklusu Slovenske Atene je motiv sejalca povezan s prizori pokrajin, značilnih za Slovenijo (morje, gore, polje, gozd, Alpe). Sejalec, ki se nenehno pojavlja v njihovi motiviki, je kot neke vrste nacionalna ikona.

S tovrstno razstavo želimo promovirati zbirko Adriatica Slovenice in hkrati doseči večjo prepoznavnost kot podjetje, ki se zaveda pomena likovne umetnosti v družbenem prostoru.

Biografija

Irwin je skupina petih slikarjev, ki jo sestavljajo Dušan Mandić (Ljubljana, 1954), Miran Mohar (Novo mesto, 1958), Andrej Savski (Ljubljana, 1961), Roman Uranjek (Trbovlje, 1961) in Borut Vogelnik (Kranj, 1959).

Je ena izmed ustanoviteljic gibanja NSK (Neue Slowenische Kunst) – skupina, ki je izšla iz Laibacha in je nastopila leta 1983 kot skupina avtorjev brez lastne identitete, saj so njihova dela skupinsko avtorsko delo.

Skupina je vzbudila pozornost v nekdanjem jugoslovanskem prostoru pa tudi v tujini in Sloveniji.

Njihova dela so v veliko mednarodnih zbirkah sodobne umetnosti.

Petra Bizilj Silva, kustosinja razstave